Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

GUSTAV KLIMT

σα το δέντρο της ζωής
που ποτέ δεν κοιτάξαμε
κι αφήσαμε όλα τα φύλλα του
να τα παρασύρει ο άνεμος
της λήθης.