Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

APOLLINAIRE

                                             
Guillaume Apollinaire
(26 Αυγούστου 1880 – 9 Νοεμβρίου 1918)
Γάλλος (πολωνικής καταγωγής) ποιητής , δραματουργός και κριτικός, μία από τις πιο ακτινοβόλες προσωπικότητες της διανόησης των αρχών του περασμένου αιώνα.
Ο Απολινέρ άνοιξε νέους δρόμους στη γαλλική ποίηση. Το όνομά του συνδέεται στενά με την πρώιμη εμφάνιση του υπερρεαλισμού, του οποίου διεκδικεί την πατρότητα. Διάσημο είναι το δίπρακτο δράμα του με τον προκλητικό
τίτλο " Οι μαστοί του Τειρεσία". Ο Απολινέρ είναι ενα από τα πολλά επώνυμα θύματα της φοβερής Ισπανικής γρίπης, που στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους, στα τέλη της δεκαετίας του 1910.
LE PONT MIRABEAU
Η ΓΕΦΥΡΑ ΜΙΡΑΜΠΟ
Ένα από τα πιο γνωστά ποιήματα του Απολινέρ από τη συλλογή του 1913, "Αλκοόλ". Ο ποιητής σκύβει πάνω από το Σηκουάνα και αναπολεί τις στιγμές μιας ερωτικής του ιστορίας. Η εξιστόρηση του άτυχου έρωτα γίνεται απνευστί, χωρίς δηλαδή τη χρησιμοποίηση των σημείων στίξης, προκειμένου να εξισώσει τη ροή του περασμένου έρωτα, με το νερό του Σηκουάνα, που τρέχει ακατάπαυστα.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Beneath Pont
Mirabeau
flows the Seine
and so our loves.
And must I now
again
recall that joy
will follow
after pain.
Comes the night,
the hours complain.
The days continue,
I remain.
Hand in hand and
resting
face to face.
Through bridging
arms our gazings
trace
a endless sadness
in
the water's race.
Comes the night,
the hours complain.
The days continue,
I remain.
Love goes on
and
like the water's flow
it goes away
and life it seems
is slow,
though hope
is ever violent
though.
Comes the night,
the hours complain.
The days continue,
I remain.
The days and weeks
are passing
just the same
but time that's past
and love
won't come again.
Beneath Pont
Mirabeau
flows the Seine