Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

WALKING IN THE AIR

Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε (Fernando Pessoa)